There was an error in this gadget

Cambodian law​​​​​​​​ ច្បាប់កម្ពុជា

This website "Cambodian Law" is a small contribution of the access to laws and regulations of Cambodia and hope it can help interested people getting more understanding of the existing laws and regulations, including policy and strategy of the government of Cambodia. most of the information is refer to the link of other website. I would like to sincerely thank for all valuable website where i linked to for allow me to do so for Cambodian people and other interested people.

Monday, April 6, 2015

ពាក្យប្រដៅ១២ប្រយោគរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ យ៊ុនយ៉េ Sun Yun Ye

ពាក្យប្រដៅ១២ប្រយោគរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ Sun Yun Ye ដែលប្រដៅកូនល្បីពេញពិភពលោក 17-09-14!
លោក Sun Yun Ye គឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ច ប្រវត្តិជាវិស្វករ កើតនៅចិនដីគោក។ លោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ១៩៧៨-១៩៨។ លោកបានបន្សល់ពាក្យប្រដៅចំនួន១២ ប្រយោគសម្រាប់ជាសំពាយជីវិតកូនៗរបស់ខ្លួនដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកនេះ។ ប្រយោគទាំងនេះមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជ្រួតជ្រាប និងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែក…កូនជាទីស្រឡាញ់ ! ពុកគ្មានអ្វីទុកឲ្យកូនក្រៅពីពាក្យបណ្តាំទាំង១២ប្រយោគនេះ៖
១.ជីវិតមនុស្សមិនទៀតទាត់ទេកូន! មិនមានអ្នកណាបានដឹងថា ខ្លួនត្រូវស្លាប់ពេលណា? និងស្លាប់របៀបណានោះទេ ?… ដូចនេះធ្វើអំពើបុណ្យឲ្យច្រើនគឺជាការចាំបាច់។
២.មានតែពុក និងម៉ែទេ ដែលនិយាយប្រដៅកូននូវពាក្យទាំងអស់នេះ ពីព្រោះថា នៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាប្រដៅកូនៗល្អជាងសម្ដីពុកម៉ែទេ។ ពាក្យបណ្តាំទាំងនេះ គឺជាលទ្ធផល ដែលចេញមកពីបទពិសោធន៍ញើស ឈាម និងទឹកភ្នែក របស់ពុកផ្ទាល់ ។ វានឹងជួយកូនៗឲ្យជៀសផុតពីការភាន់ច្រឡំ ខាតពេលវេលា ក្នុងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅអនាគតរបស់កូនៗ។
៣.បើមានមនុស្សណាមួយប្រាស្រ័យនឹងកូនៗ មិនបានល្អ កុំរវល់នឹងពួកគេនាំឲ្យតែខាតពេលវេលាទេ ។ គ្មានអ្នកណាត្រូវធ្វើល្អនឹងយើង ក្រៅពីពុកម៉ែទេនៅលើលោកនេះ ។
៤.ល្បែងរលាយទ្រព្យ។ ស្រីរលាយកិត្តិយស។ បារី និងសុរារលាយរាងកាយ។ គ្រឿងញៀនរលាយជីវិត។
៥.ពុំមានមនុស្សណាដែលមិនអាចជំនួសបាននោះទេ។ ពុំមានវត្ថុណា ដែលមិនអាចប្តូរថ្មីបាន។ បើមានមនុស្សណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់មិនចង់ដើរអស់ដំណើរផ្លូវជីវិតនឹងកូន ឬមួយក៏គេស្លាប់ចោលកូនត្រូវចងចាំថា វាមិនមែនជារឿង “មេឃរលំ ភ្នំរលាយ! ” នោះទេ។
៦.ជីវិតមនុស្សខ្លីណាស់ បើខ្លួនចេះតែខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា កូននឹងបាត់បង់អស់ហើយ។ ដូចនេះបើចេះស្រឡាញ់ជីវិត គឺត្រូវស្វែងរកសេចក្តីសុខ ការសប្បាយឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ជីវិតតាមផ្លូវល្អ។
៧.នៅលើលោកនេះមិនមានសេ្នហាអមតៈទេ !… ស្នេហាវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយគ្រា ។ អារម្មណ៍នេះទៅតាមពេលវេលា វានឹងរលាយសាបបាត់ទៅ ទៅតាមស្ថានភាព និងកាលៈទេសៈ ហើយប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរបាត់ទៅ។
៨.ទោះបីជាមានមនុស្សច្រើននៅលើលោកនេះរៀនតិច តែជោគជ័យ និងល្បីឈ្មោះ នោះគឺដោយសារតែគេសំណាង ។ ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថា មិនចាំបាច់រៀនច្រើន ដើម្បីទទួលជោគជ័យនោះទេ។
៩.អំណាច បុណ្យសក្តិ មិនអាចស្មើរកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងកិត្តិយសបានទេ។ រៀនស្គាល់តម្លៃនៃវត្ថុរូបិយ និងអរូបិយ… កុំរៀនដឹងវត្ថុនោះមានតម្លៃប៉ុន្មានដុល្លារ?
១០.កូនៗអាចរក្សាពាក្យសម្ដីនឹងមនុស្សម្នាជុំវិញខ្លួន។ តែកុំរំពឹងថា គេឯងនឹងរក្សាពាក្យសម្ដីនឹងកូនៗ។ កូនៗអាចធ្វើអំពើល្អឲ្យមនុស្សម្នាបាន។ តែកុំរំពឹងថា គេឯងនឹងធ្វើអំពើល្អដាក់កូនៗវិញនោះ។
១១.មានមនុស្សទិញឆ្នោត២០ ដល់់៣០ឆ្នាំ តែនៅតែក្រ។ នេះបញ្ជាក់ថា ចង់មានត្រូវចេះសន្សំ និងចេះរកស៊ីទៅ។

១២.ការជួបជុំគ្រួសារ ប្តីប្រពន្ធ បងប្អូន កូនក្មួយ គឺសុទ្ធតែជាភព្វនិស្ស័យ។ មិនថា យើងបាននៅក្បែរគ្នារយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេ ត្រូវចេះបង្កើតពេលវេលាល្អៗដាក់គ្នា ពីព្រោះជាតិក្រោយក៏យើងគ្មានឱកាសនឹងជួបគ្នាបានម្តងទៀតបានដែរ៕

Monday, March 23, 2015

The 3 Decisions That Will Change Your Financial Life

Decision 1: Carefully choose what to focus on.
At every moment, millions of things compete for your attention. You can focus on things that are happening right here and now or on what you want to create in the future. Or you can focus on the past.
Where focus goes, energy flows. What you focus on and your pattern for doing so shapes your entire life. 
Which area do you tend to focus on more: what you have or what’s missing from your life?
I’m sure you think about both sides of this coin. But if you examine your habitual thoughts, what do you tend to spend most of your time dwelling on? 
Rather than focusing on what you don’t have and begrudging those who are better off than you financially, perhaps you should acknowledge that you have much to be grateful for and some of it has nothing to do with money. You can be grateful for your health, family, friends, opportunities and mind.

Developing a habit of appreciating what you have can create a new level of emotional well-being and wealth. But the real question is, do you take time to deeply feel grateful with your mind, body, heart and soul? That’s where the joy, happiness and fulfillment can be found.

Consider a second pattern of focus that affects the quality of your life: Do you tend to focus more on what you can control or what you can’t?
If you focus on what you can’t control, you’ll have more stress in life. You can influence many aspects of your life but you usually can’t control them. 
When you adopt this pattern of focus, your brain has to make another decision:  

Decision 2: Figure out, What does this all mean?
Ultimately, how you feel about your life has nothing to do with the events in it or with your financial condition or what has (or hasn't) happened to you. The quality of your life is controlled by the meaning you give these things.
Most of the time you may be unaware of the effect of your unconscious mind in assigning meaning to life’s events. 
When something happens that disrupts your life (a car accident, a health issue, a job loss), do you tend to think that this is the end or the beginning?
If someone confronts you, is that person insulting you, coaching you or truly caring for you?
Does a devastating problem mean that God is punishing you or challenging you? Or is it possible that this problem is a gift from God? 
Your life takes on whatever meaning you give it. With each meaning comes a unique feeling or emotion and the quality of your life involves where you live emotionally. 
I always ask during my seminars, “How many of you know someone who is on antidepressants and still depressed?” Typically 85 percent to 90 percent of those assembled raise their hands.

How is this possible? The drugs should make people feel better. It's true that antidepressants do come with labels warning that suicidal thoughts are a possible side effect.
But no matter how much a person drugs himself, if he constantly focuses on what he can’t control in life and what’s missing, he won't find it hard to despair. If he adds to that a meaning like “life is not worth living,” that's an emotional cocktail that no antidepressant can consistently overcome. 
Yet if that same person can arrive at a new meaning, a reason to live or a belief that all this was meant to be, then he will be stronger than anything that ever happened to him.
When people shift their habitual focus and meanings, there’s no limit on what life can become. A change of focus and a shift in meaning can literally alter someone's biochemistry in minutes. 
So take control and always remember: Meaning equals emotion and emotion equals life. Choose consciously and wisely. Find an empowering meaning in any event, and wealth in its deepest sense will be yours today. 
Once you create a meaning in your mind, it creates an emotion, and that emotion leads to a state for making your third decision:

Decision 3: What will you do?  
The actions you take are powerfully shaped by the emotional state you're in. If you're angry, you're going to behave quite differently than if you're feeling playful or outrageous. 
If you want to shape your actions, the fastest way is to change what you focus on and shift the meaning to be something more empowering.
Two people who are angry will behave differently. Some pull back. Others push through.
Some individuals express anger quietly. Others do so loudly or violently. Yet others suppress it only to look for a passive-aggressive opportunity to regain the upper hand or even exact revenge.  
Where do these patterns come from? People tend to model their behavior on those they respect, enjoy and love.
The people who frustrated or angered you? You often reject their approaches.
Yet far too often you may find yourself falling back into patterns you witnessed over and over again in your youth and were displeased by. 

It’s very useful for you to become aware of your patterns when you are frustrated, angry or sad or feel lonely. You can’t change your patterns if you’re not aware of them.
Now that you’re aware of the power of these three decisions, start looking for role models who are experiencing what you want out of life. I promise you that those who have passionate relationships have a totally different focus and arrive at totally different meanings for the challenges in relationships than people who are constantly bickering or fighting. 
It’s not rocket science. If you become aware of the differences in how people approach these three decisions, you’ll have a pathway to help you create a permanent positive change in any area of life. 

source: http://www.entrepreneur.com 

Wednesday, March 18, 2015

ou Will Need Just 5 Minutes to Get Rid of Blackheads With This Simple Homemade Remedy


Blackheads appear on your nose, cheeks, neck, and sometimes even on your shoulders. They are most certainly not something pleasant to look at, and people keep seeking for the easiest way to remove blackheads.

But, do not you think you should know more about what actually triggers the appearance of these dark spots on your skin?

Blackheads are clogged pores, and they commonly appear as a result of poor diet, hormonal imbalance, oily skin and greasy hair.
Yes, you can affect and treat each of these, but your next question is probably how to get rid of blackheads once they appear?
Try two super-simple and all-natural ingredients:
 • 1/2 lemon
 • a few drops of honey
Preparation:
Put a few drops of honey on the lemon half and gently rub it all over your face. Pay special attention to the problematic skin area.
Rinse your face after 5-7 minutes. Remember, you should always use cold water. You will see some improvement after the very first treatment – your skin will be super-soft and clean! Repeat the treatment few more times if needed.source: http://www.healthyfoodhouse.com

Monday, March 16, 2015

Incredible Vitamin Bomb for Immunity Strength, Both for Children and Grown-ups

Recipe no.1 for both children and grown-ups:
Ingredients needed:

 • 100 g dried grapes
 • 150 g walnuts
 • 100 g almonds
 • lemon peel from 2 lemons
 • 100 g dried apricots
 • 100 g dried prunes
 • 300 g honeyGrind the dried grapes, the walnuts, the almonds, and the lemon peel in a grinding machine. Next, add lemon juice of 2 lemons to the mixture and mix it well. Furthermore, add the dried prunes and the dried apricots and mix again. In the end, add the honey and mix the concoction well. Leave the mixture to stay in a dark place for 1-2 days.
 • Children older than 3 years should consume 1 tablespoon 2 times a day.
 • Grown-ups should consume 1-2 tablespoons 3 times a day.
 • Continue on next page…

Strong Immunity- This is the organism’s resistance to the various diseases that attack it constantly. Even though pharmacies offer a wide array of medicines for strengthening of immunity, natural and traditional remedies are still very popular among people and regarded as a better choice.


source: http://www.fashionmg-style.com/incredible-vitamin-bomb-for-immunity-strength-both-for-children-and-grown-ups/